Boomveiligheid

  • Zoekt u een onafhankelijke boomcontroleur of adviseur?
  • Vraagt u zich af of een boom op uw terrein veilig is?
  • Heeft u advies nodig voor een kapvergunning?
  • Zoekt u een procesbegeleider om de emoties rond bomenkap te begeleiden?

boomveiligheid boominspectie

Boomveiligheidscontroleur met een passie voor bomen

Bert Nijhuis is een ervaren en onafhankelijke boomveiligheidscontroleur, met een passie voor bomen. Met zijn getrainde oog ziet hij in een oogopslag of een boom ziek is en een veiligheidsrisico vormt. Dat ziet hij onder andere aan de ringen, aan de paddenstoelengroei op of naast de boom, aan vergroeiingen of vervormingen. Zijn adviezen zijn duidelijk en worden omschreven in goed leesbare rapporten.

Bomen keuren volgens VTA

Bert Nijhuis werkt volgens de methode Visual Tree Assessment (VTA). Bert ziet en herkent de signalen die de boom laat zien en kan op basis daarvan de conditie (of gezondheid) van de boom beoordelen.

VTA is een wereldwijd erkende methode om bomen te controleren. De keurmeesters waar Nijhuis Groenvoorziening mee samenwerkt, hebben allen hun opleiding gevolgd in het Fortbildungszentrum für Technik und Umwelt, Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid schade door bomen

boomveiligheid  bomenlaantje fietspadVolgens het Burgerlijk Wetboek is iedere boomeigenaar verantwoordelijk voor de conditie van de boom en heeft deze een algemene zorgplicht. Door periodieke boomveiligheidscontroles te laten uitvoeren, voldoet u aan deze zorgplicht. 

Publieksvoorlichting bomen kappen

Als er bomen gekapt moeten worden dan ontstaan vaak emoties. Mensen zijn gehecht aan de bomen in hun woonomgeving. Nijhuis Groenvoorziening is inzetbaar als procesbegeleider en verzorgt publieksvoorlichting tijdens informatiebijeenkomsten voor omwonenden en betrokkenen.

Boom Effect Rapportage (BER) / Boom Effect Analyse (BEA)

Als door werkzaamheden aan infrastructuur (weg, riool, nutsvoorzieningen) schade aan bomen wordt aangebracht, dan heeft dat op termijn gevolgen voor de boomveiligheid. Denk bijvoorbeeld aan wortels die worden beschadigd. Met een inventarisatie en inspectie van de aanwezige bomen heeft de opdrachtgever in kaart om hoeveel bomen het gaat, in welke conditie deze zijn en kan op basis hiervan het boombeleid worden herzien.