Inventarisatie buitenruimte

Inventarisaties in de buitenruimte met GeoVisiaben nijhuis boominventarisatie

Nijhuis Groenvoorziening werkt met GeoVisia Field. Met deze applicatie hebben we de mogelijkheid om ter plekke alle bomen in de buitenruimte in kaart te brengen (inventarisatie) en per boom de relevante gegevens vast te leggen (inspectie). Met de verkregen informatie is het mogelijk om toezicht te houden (monitoren).

Inmeten buitenruimte

Daarnaast gebruiken we GeoVisia ook voor andere voorkomende vragen van opdrachtgevers, bijvoorbeeld om parken en sportvelden en de omgeving in kaart te brengen.

Actuele informatie beschikbaar voor uw systeem

Nijhuis Groenvoorziening werkt met twee digitale systemen die ondersteund worden door een GPS. Wij kunnen alle gangbare kaartformaten (Autocad, Microstation, Mapinfo, ArcGis, Geomedia etc. inlezen. Hierdoor biedt het programma de mogelijkheden om gegevens te importeren of te exporteren in het formaat van uw keuze. Wij kunnen er punten, vlakken, lijnen en tekstelementen toevoegen, verplaatsen of verwijderen. Ook is het mogelijk om op alle formaten te printen. Tevens kunnen wij de gegevens aanleveren in een DXF file of Excel sheet. Voor een directe eenvoudige en snelle presentatie leveren wij de gegevens aan op een infraviewer of gisviewer.