over bert nijhuis

Over Bert Nijhuis

Bert Nijhuis begon zijn loopbaan als hovenier, schoolde zich bij als boomverzorger en ontwikkelde zich tot zelfstandig meewerkend voorman, uitvoerder, hoofduitvoerder groen en als calculator. Zijn werkervaring deed hij op binnen verschillende groenbedrijven en bij Natuurmonumenten, Goois natuurreservaat en in diverse ecologische projecten in verschillende gemeenten. In 2008 is hij Nijhuis Groenvoorziening begonnen.

Passie voor bomen

Bert Nijhuis is een echte groene ondernemer met een passie voor bomen. Hij kan geen boom voorbijlopen zonder deze even goed te bekijken. In een oogopslag ziet hij hoe de conditie van de boom is en of er gevaar dreigt voor de veiligheid voor mens, dier en gebouw in de directe omgeving.

Actuele kennis door actieve bijscholing

Bijscholing is een belangrijk punt binnen Nijhuis Groenvoorziening. Het keuren van bomen vereist actuele kennis. Het niet goed inschatten van risico's kan verstrekkende gevolgen hebben. Bert Nijhuis heeft actuele kennis van bomen, ziekten en zwammen en is zeer actief in bijscholing o.a. in Nederland en in Duitsland.